Zde strom kategorie – neumím to graficky hezky udělat. Tak dávám jen jako ukázku.

Brož s českými granáty, biedermeier, polovina 19. století

4.500 

tombak (obecný kov)
váha: 5,70g
délka: 6 cm

 

Brožka ve tvaru hada pochází z poloviny 19. století a granáty jsou zasazeny v tombaku (obecný kov).

Český granát určitě důvěrně znáte od svých maminek, babiček či tetiček. Ještě, aby ne! Je to evergreen českého šperkařství už více než 200 let. Jeho dějiny jsou ale mnohem hlubší a rozmanitější. Celá skupina granátů patří mezi nejstarší známé minerály. Již antičtí autoři jej označují jako „carbunculus“, což se dá přeložit jako řeřavý uhlík. Název granát se poprvé objevuje až během 13. století a traduje se, že pochází z latinského slova „grannum“, čili zrnko. Český granát, nebo-li odborně pyrop, je z našeho prostředí známý již od raného středověku, kdy se poprvé dochoval jako součást výzdoby předmětů franských velmožů. Obchod s českými granáty tedy již prokazatelně probíhal během 6. a 7. století. Organizované hledání a průzkum ložisek českých granátů přichází s dobou Rudolfa II., tedy na přelomu 16. a 17. století, a souvislá těžba začala během 2. poloviny 18. století. Již kolem roku 1780 bylo zpracováno více než 1 milión kusů českých granátů. Ke skutečně průmyslové těžbě českých granátů došlo během 19. století. Nikdy ale nešlo jen o získávání suroviny. Hlavní jádro obchodu s českými granáty spočívá v přidané hodnotě – tedy v jejich zpracování: ve výbrusu minerálu a následně ve výrobě šperků. Masová výroba šperků z českých granátů začala během 30. let 19. století a v podstatě trvá dodnes, i když způsob dobývání, zpracování i design šperků prošel za těch 200 let výraznou proměnou.